Tommy

Tommy Wallster, Upplands-Bro.

Tommy började som så många andra i den kommunala musikskolan (i Järfälla). Instrumenten var gitarr och olika bleckblåsinstrument: euphonium (barytonhorn), trombone, ventilbasun. I Järfälla Musikkår, en symfonisk blåsorkester spelade han i drygt 40 år. Andra grupper har varit Bolinderoktetten, som spelar gammal ”brunnsmusik” och storband. Som blåsare har han spelat i nästan alla musikaliska genrer: Klassiskt, pop, marscher, folkmusik och jazz.

Efter att för några år sedan ha fingrat lite på en cittra för att se hur man kunde kompa en nyckelharpa växte intresset successivt för den fantastiska låtskatt som finns i den svenska folkmusiktraditionen. Utan att egentligen veta hur man normalt spelar på en cittra utvecklades ett personligt och okonventionellt spelsätt. Han upptäckte hur fint cittran klangmässigt smälte in i samspelet med nyckelharpa, men även fiol. En inspirationskälla är Erik Pekkari, även han med en egen spelstil.

Om cittra: ett svenskt ackordinstrument, utvecklat i slutet av artonhundratalet, som används för att ackompanjera sång eller melodiinstrument. Cittran har använts sparsamt i folkmusiksammanhang men förekomster finns dokumenterade under hela 1900-talet, ofta som alternativ till gitarr. Tommy spelar på en 9-ackordcittra med 80 strängar, delvis omstämd.

Tommy: Janes och Lars spelstil passar fint hur jag vill kompa. De spelar med självklar pondus, rytmiskt men ändå varierat i tempon och styrka. Musikaliskt, helt enkelt!